Vad och hur

Det finns olika former för samarbete med forskare. Syftet för organisationen är oftast för att utveckla verksamheten och få kunskap, medan det för forskaren är en möjlighet att studera reella problem, eller nyttiggöra sin forskning.

Möjliga samarbeten och partners

Samarbeten kan handla om alltifrån att bjuda in forskare att föreläsa, genomföra seminarier, utbyta erfarenheter, lösa specifika problem och frågeställningar till större forskningsprojekt. Genom att samarbeta kring problem och utmaningar så kan verksamheter få tillgång till nya perspektiv och infallsvinklar.

Att samarbeta inom forskningsprojekt kan handla om att lösa ett problem, undersöka och utveckla era processer och affärsmodeller eller produkt- och tjänsteutveckling. En möjlighet är också att den egna personalen blir så kallade industridoktorand, det vill säga går en forskarutbildning på deltid och jobbar på det egna företaget på halvtid.

Forskare finns på alla universitet och högskolor i Sverige, och alla har olika forskningscentra, arenor och spetsområden. Därtill finns RISE (Research Institutes of Sweden) Länk till annan webbplats. som är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner.

Svenskt Näringsliv och Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) har utvecklat ett antal allmänna råd till lärare, forskare och företag Länk till annan webbplats. för att underlätta det ömsesidiga utbytet mellan akademi och näringsliv.

Hitta samverkan med Linnéuniversitetet och RISE i Kalmar

Är du och din organisation intresserad av forskningssamverkan med Linnéuniversitetets forskare Länk till annan webbplats. finns flera olika former för samarbete. Linnéuniversitetet har sex stycken spetsforskningscenters Länk till annan webbplats. och flera nätverk, projekt och forskningsmiljöer

Du kan också få hjälp och stöd med att hitta samarbetspartner genom samverkansrådgivarna på Linnéuniversitetet. Du når dem på samverkan@lnu.se

Det finns också möjlighet att boka en tid på Expertrummet Länk till annan webbplats. för Forskning & Innovation som anordnas av Kalmar Science Park. Här kan din organisation få stöd till samverkan med både RISE och Linnéuniversitetet.

Fler sidor inom samarbeta med forskare

Innovationsmiljöer, nätverk och mötesplatser

Här listar vi olika miljöer och mötesplatser för att hitta samverkanspartners och diskutera nya idéer.

Senast uppdaterad: 30 april 2024
Publicerad: 17 april 2024