Innovationsmiljöer, nätverk och mötesplatser

Det finns många möjligheter för att samverka kring forskning och utveckla innovationer. Här listar vi de innovationsmiljöer, nätverk och mötesplatser som finns tillgängliga för att hitta samverkanspartners, diskutera nya idéer eller utveckla innovationer vidare.

Kalmar Science Park Länk till annan webbplats. finns på varvsholmen och erbjuder en kreativ mötesplats för idéer och innovativa företag som vill växa. Här kan du få stöd genom bland annat genom eHandelsnätverket och Tech-nätverket, beskrivet nedan. Det finns också 11 expertrum Länk till annan webbplats., digitala möten med experter inom olika områden, som erbjuds kostnadsfritt och till alla företag i Kalmar län.

eHandelsnätverket Länk till annan webbplats. - Vänder sig till både stora och små e-handlare. Idag inkluderar nätverket cirka 80 e-handlare i olika branscher, storleksmässigt allt från fåmansbolag till miljardföretag. Nätverket samlar också studenter från IHM Business School Länk till annan webbplats. och Linnéuniversitetet Länk till annan webbplats. med fokus e-handel/digital försäljning. Det är kostnadsfritt att vara medlem och det finns stora möjligheter att påverka vilka ämnen som ska tas upp.

Tech-nätverket Länk till annan webbplats. - För dig som jobbar med tech och är intresserad av att träffa andra inom samma bransch, dela erfarenheter, utveckla ditt företag, arbete och dig själv. Såväl företag, andra organisationer, studenter och personal på Linnéuniversitetet är med i nätverket. Deltagare från hela sydöstra Sverige välkomnas. Över 400 medlemmar är med i nätverket. Aktiviteter anordnas såsom Tech-Frukost, Tech-Tuesday, IT-pub, Open Lab Day etc.

eHealth arena Länk till annan webbplats. är en satsning för att skapa en gemensam e-hälsoarena för näringsliv, vård och omsorg, akademi och allmänhet. Arenan ska bidra till ett ökat användande av e-hälsotjänster, en ökad näringslivstillväxt inom e-hälsoområdet samt en ökad effektivitet inom vård och omsorg.

Arenan ska utvecklas till ett kunskapscenter och ett kluster inom e-hälsa, där aktörerna möts för att utbyta kunskap och idéer och utveckla tjänster, metoder och produkter.

eHealth Business Länk till annan webbplats. är öppet för alla e-hälsoföretag som vill vara med och driva innovation inom e-hälsa. Att vara ansluten och delta i aktiviteter i nätverket är kostnadsfritt. Bygg relationer, utbyt idéer och dela erfarenheter för att skapa nya affärer och gemensamt forma framtidens e-hälsolösningar.

Health Data Sweden Länk till annan webbplats. (HDS) är en digital innovationshub bestående av 18 parter, där eHealth Arena Länk till annan webbplats. och Linnéuniversitetet Länk till annan webbplats. är ett par av dessa. HDS stöttar utvecklingen av nya produkter och tjänster och hjälper bl.a till med implementeringen. Flera kostnadsfria tjänster erbjuds som finns samlade i en digital katalog. Länk till annan webbplats. Exempelvis teknisk expertis och testning för att förbättra produkter och tjänster med hjälp av digital teknik. Det kan också vara finansieringsrådgivning, utbildning och kompetensutveckling som behövs för framgångsrik digital transformation.

Industriellt utvecklingscentrum (IUC) Länk till annan webbplats. är en regional resurs för ökad konkurrenskraft och kompetensutveckling för länets industriföretag. IUC arbetar för att stärka samverkan mellan industri, forskningsinstitut och universitet, samt regionala och lokala organisationer.

Fler nätverk och mötesplatser

På Linnéuniversitetet Live Länk till annan webbplats. synliggörs utbildning, forskning, projekt och verksamhet för näringsliv, offentlig sektor och allmänhet.

Nätverket för likabehandlings- och värdegrundsfrågor Länk till annan webbplats. - Mötesplats för alla som arbetar med frågor kring värdegrund, likabehandling, diskriminering, normkritiskt förhållningssätt, kränkningar, mobbning och liknande områden, bjuder Linnéuniversitetet in till detta nätverk som har funnits sedan 2010.

Plattform Migration Länk till annan webbplats. - En strategisk plattform för migrations- och integrationsforskning vid Linnéuniversitetet ska bidra till samverkan och ökat kunskapsutbyte. Inom plattformen samarbetar forskare inom många olika ämnen med professioner och organisationer i regionen.

Witech Länk till annan webbplats. – Nätverket för kvinnor inom IT-området i Kalmar och Växjö. Nätverket arrangerar aktiviteter och skapar mötesplatser där studenter, lärare, forskare och yrkesverksamma inom området deltar.

Projekt: IoT-lab för SMF 2.0 Länk till annan webbplats. är ett projekt med syfte att utveckla ett etablerat nätverk med företag inom Internet of Things (IoT). För att stärka små och medelstora företag erbjuds kunskapshöjande och praktiska aktiviteter. Det kan innefatta att man som företag vill arbeta med IoT för att effektivisera sin verksamhet, reducera sin kostnadsmassa och/eller sitt koldioxidavtryck eller utveckla nya digitala innovationer och affärsmodeller.

Fler sidor inom samarbeta med forskare

Vad och hur

Här kan du ta reda vad du kan samarbeta om och hur du får kontakt med forskare.

Senast uppdaterad: 29 april 2024
Publicerad: 17 april 2024