Avspärrning av gator för att inspektera gasminibussar. Höga smällar kan förekomma.

Regional transportplan för Kalmar län

Kalmar läns transportplan för åren 2022-33 innehåller åtgärder för att utveckla och förbättra transportsystemet för att nå en bättre utveckling i länet och regionen.

Fler sidor inom trafikutveckling

Ett upprop från sydost som utvecklar Sverige

Kalmar, Karlskrona och Växjö kommun har gått samman i ett upprop för bättre infrastruktur i sydöstra Sverige

Kalmar central 2.0

Kalmar kommun utreder bästa plats för framtidens centralstation.

Senast uppdaterad: 4 augusti 2023
Publicerad: 22 maj 2017