Avspärrning av gator för att inspektera gasminibussar. Höga smällar kan förekomma.

Kalmar central 2.0

Kartbild som visar var de två stationslägena skulle ligga.

Kalmar kommun utreder bästa plats för framtidens centralstation.

Fler sidor inom trafikutveckling

Ett upprop från sydost som utvecklar Sverige

Kalmar, Karlskrona och Växjö kommun har gått samman i ett upprop för bättre infrastruktur i sydöstra Sverige

Regional transportplan för Kalmar län

Om åtgärder för att utveckla och förbättra transportsystemet i Kalmar län.

Senast uppdaterad: 28 juni 2023
Publicerad: 2 september 2022