Kalmar central 2.0

Kartbild som visar var de två stationslägena skulle ligga.

Kalmar kommun utreder bästa plats för framtidens centralstation.

Fler sidor inom trafikutveckling

Ett upprop från sydost som utvecklar Sverige

Kalmar, Karlskrona och Växjö kommun har gått samman i ett upprop för bättre infrastruktur i sydöstra Sverige

Infrastrukturkansliet

Samarbete för att binda samman regionen med Kalmar och Linköping.

Regional transportplan för Kalmar län

Om åtgärder för att utveckla och förbättra transportsystemet i Kalmar län.

Publicerad: 2 september 2022