Kalmar central 2.0

Öresundståg

Kalmar kommun utreder bästa plats för framtidens centralstation.

Logga för eu-s regionala utvecklingsfond

Fler sidor inom trafikutveckling

Ett upprop från sydost som utvecklar Sverige

Kalmar, Karlskrona och Växjö kommun har gått samman i ett upprop för bättre infrastruktur i sydöstra Sverige

Förbifart Rinkabyholm

Trafikverket bygger mötesfri motortrafikled mellan Hossmo och väg 25

Infrastrukturkansliet

Samarbete för att binda samman regionen med Kalmar och Linköping.

Regional transportplan för Kalmar län

Om åtgärder för att utveckla och förbättra transportsystemet i Kalmar län.

Trafikverkets projekt

Pågående trafikprojekt i Kalmar län.

Senast uppdaterad: 19 november 2018
Publicerad: 18 juni 2018