Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar län

Gäller från och med 14 december 2020.

Ett upprop från sydost som utvecklar Sverige

Yttrande över Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029.

Fler sidor inom trafikutveckling

Förbifart Rinkabyholm

Trafikverket bygger mötesfri motortrafikled mellan Hossmo och väg 25

Infrastrukturkansliet

Samarbete för att binda samman regionen med Kalmar och Linköping.

Kalmar central 2.0

Kalmar Centralstation - ett framtidsscenario

Regional transportplan för Kalmar län

Om åtgärder för att utveckla och förbättra transportsystemet i Kalmar län.

Publicerad: 5 december 2017