Ett upprop från sydost som utvecklar Sverige

Yttrande över Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029.

Fler sidor inom trafikutveckling

Kalmar central 2.0

Kalmar kommun utreder bästa plats för framtidens centralstation.

Regional transportplan för Kalmar län

Om åtgärder för att utveckla och förbättra transportsystemet i Kalmar län.

Publicerad: 5 december 2017