Ett upprop från sydost som utvecklar Sverige

Yttrande över Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029.

Fler sidor inom trafikutveckling

Infrastrukturkansliet

Samarbete för att binda samman regionen med Kalmar och Linköping.

Kalmar central 2.0

Kalmar Centralstation - ett framtidsscenario

Regional transportplan för Kalmar län

Om åtgärder för att utveckla och förbättra transportsystemet i Kalmar län.

Publicerad: 5 december 2017