Ett upprop från sydost som utvecklar Sverige

Yttrande över Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029.

Fler sidor inom trafikutveckling

Infrastrukturkansliet

Samarbete för att binda samman regionen med Kalmar och Linköping.

Kalmar central 2.0

Kalmar kommun utreder bästa plats för framtidens centralstation.

Regional transportplan för Kalmar län

Om åtgärder för att utveckla och förbättra transportsystemet i Kalmar län.

Publicerad: 5 december 2017