Vadå digitalisering?

Internet of Things, artificiell intelligens, e-tjänster, automatiserade processer… dessa begrepp är en del av företeelsen digitalisering. Digitalisera betyder att ”omvandla till digital form”, men digitalisering handlar om så mycket mer. Omvandling till digital form har egentligen inte något egenvärde om det inte innebär att man kan få ut någon nytta av det i slutändan.

Nyttan av digitaliseringen skiljer sig åt beroende på vilken roll du har. En myndighet, kommun eller företag vill med hjälp av digitalisering förenkla vår vardag genom till exempel ökad tillgänglighet, högre kvalitet, ökad insyn med mera. Men det handlar också om att effektivisera och förenkla det interna arbetet. Ett företag vill, utöver detta, även öka sin vinst och stärka sitt marknadsvärde.

För den enskilda innebär det ett stort antal nya sätt att utföra tjänster på; handla, göra ansökningar, utföra bankärenden, göra läkarbesök, ändra fordonsägare med mera. Antalet nya digitala tjänster ökar lavinartat och ger mervärde både för den enskilda individen och för den som levererar tjänsten.

What’s in it for me?
Vad är då digitalisering? Egentligen är det ett samlingsbegrepp som består av en massa olika digitala lösningar. Ta till exempel ansökan om båtplats hos ”Allköpings” kommun. Idag måste man som sökande ta reda på vilken handläggare som har hand om båtplatser i kommunen, försöka få tag på hen och få beskrivet tillvägagångssättet för ansökan, tillgängliga ”hamnar” och lediga båtplatser på respektive ställe. Nämnde jag att telefontiden är mellan 9 och 16? Därefter ska man få till sig en blankett på något vis, fylla i den och skicka in den underskriven till ”Allköpings” kommun. Kuvert och frimärke lär ju behövas… Här finns ingen garanti för att man fyllt i alla uppgifter rätt och i värsta fall skulle det kunna innebära att blanketten behöver kompletteras eller fyllas i en gång till. När ärendet är klart och beslutat ska det skickas en faktura till dig att betala. Betalas den inte i tid sätter ytterligare processer igång med olika manuella rutiner.

Gör man istället om det till en e-tjänst så sköter man allt via kommunens hemsida. Logga in med ditt e-id och den digitala blanketten fylls i med rätt uppgifter hämtade från folkbokföringen. Titta på kartan i e-tjänsten och klicka på den båtplatsen som är ledig (grön). Signera avtalet digitalt med ditt e-id. När du betalt platsen digitalt, via ditt kreditkort eller Internetbank, har du din båtplats direkt. Kommunen har hanterat och beslutat i ärendet med minimal handläggning. Alla uppgifter är dessutom kvalitetssäkrade.

Detta exempel, där man både ökar servicegraden gentemot medborgarna och effektiviserar och kvalitetssäkrar internt, går det att hitta massor av och i stort sett alla kommuner och myndigheter jobbar med denna typ av digitalisering just nu.
Men digitala lösningar kräver bra infrastruktur och därför är arbetet med att få till ett heltäckande fibernät så oerhört viktigt. Många av de digitala tjänsterna går att utföra via mobiltelefon, men mobilnätet kommer under lång tid att vara ett komplement och vad vi kan överblicka just nu så är fibernätet det klart mest framtidssäkra alternativet. Kanske innebär fiber till villan att man som äldre kan bo kvar längre hemma med hjälp av olika digitala tjänster.
Om du är osäker, har frågor eller funderingar kan du alltid vända dig till oss för råd. Våra kontaktuppgifter finns på kalmar.se/bredband.

Vi finns till för dig!

Med hälsningar från Kalmar kommuns bredbandsgrupp

Kontakt

Senast uppdaterad: 26 oktober 2021
Publicerad: 25 april 2019