Eldningsförbud från 13 maj 2022, klockan 12.00

Eldningsförbud gäller från 13 maj klockan 12.00 i hela Kalmar kommun. Beslutet har tagits i samråd med Länsstyrelsen Kalmar län och ytterligare åtta kommuner i länet. Förbudet gäller tills vidare.

Laddning av elbilar

Det effektivaste är att ha en egen laddstation hemma eller ladda elbilen på jobbet. Laddning tar oftast ganska lång tid beroende på bilens och laddstationens förutsättningar, men genom att ladda medan man gör något annat sparar man tid.

Fler sidor inom transport

Energispartips för bil

Även om du inte kör en så kallad miljöbil kan du minska din energianvändning vid bilkörning.

El/Hybridbil

En elbil är mycket mer energieffektiv än en vanlig bil.

Bilpool

I en bilpool bokar och använder du bil bara när du behöver.

Allmänt om transporter

Transporter står idag för en fjärdedel av Sveriges totala energianvändning.

Senast uppdaterad: 22 juli 2022
Publicerad: 14 september 2020