Allmänt om transporter

Transporter står idag för en fjärdedel av Sveriges totala energianvändning. Din kommunala energi- och klimatrådgivare hjälper dig gärna med tips om hur du effektiviserar dina transporter och gör hållbara val!

Gång och cykling är de bästa valen ur både miljösynpunkt och hälsosynpunkt och har mycket lite påverkan på klimatet. En elcykel kräver lite mer resurser, men kan den ersätta de kortare bilresorna är miljövinsten mycket stor.

Att resa med tåg är ett bra miljöval eftersom tågtrafiken i Sverige i stor utsträckning drivs av förnybar el med nästan försumbara utsläpp. En tågresa till Stockholm från Malmö kräver endast 3 gram koldioxid, att jämföra med flyg som kräver ca 70 000-80 000 gram koldioxid per person, enligt Transportstyrelsen.

När Länstrafiken i Kalmar handlade upp 400 nya fordon för kollektivtrafiken från 2017 till 2027 var biogas ett krav krav för många av sträckorna eftersom beslut finns om att göra kollektivtrafiken fossilfri till 2020 och samtidigt få avsättning för all gödsel från kor, grisar och höns i regionen. Sedan är det ju både energieffektivt och yteffektivt att resa tillsammans.

Vägtransporterna står idag för cirka 94 % av transportsektorns energianvändning i Sverige (alltså exklusive utrikes transporter), och ca 75 % av dessa transporter drivs med fossila bränslen. Persontransporterna står för den absolut största delen av vägtransporterna, vilket betyder att du har stor möjlighet att minska din klimatpåverkan genom att tänka över vilket bränsle du använder.

Fler sidor inom transport

Energispartips för bil

Även om du inte kör en så kallad miljöbil kan du minska din energianvändning vid bilkörning.

El/Hybridbil

En elbil är mycket mer energieffektiv än en vanlig bil.

Laddning

Enklast är att ha en egen laddstation hemma eller ladda elbilen på jobbet.

Bilpool

I en bilpool bokar och använder du bil bara när du behöver.

Senast uppdaterad: 22 juli 2022
Publicerad: 14 september 2020