Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar län

Gäller från och med 14 december 2020.

Lågenergihus

Lågenergihus är ett begrepp som ibland används för hus som använder mindre energi än vad normen, det vill säga Boverkets byggregler, kräver. Det finns ingen exakt definition på vad ett lågenergihus är.

Passivhus, plusenergihus och nollenergihus är alla lågenergihus med extra höga krav (högre än vad som anges i Boverkets Byggregler).

Passivhus

Ett passivhus är ett hus som har så små värmeförluster att inget traditionellt värmesystem behövs. Det värms passivt genom värmen från människor, apparater och solinstrålning. Det räcker under stora delar av året till för att hålla huset varmt.

Eftersom kostnaden för ett värmesystem sparas in kan de pengarna användas till energibesparande åtgärder i huset. Den lilla värme som behövs tillförs ofta med den friska luften via ventilationssystemet.

Nollenergihus

Genererar lika mycket energi som det förbrukar per år. Detta åstadkomms genom ett bra klimatskal och till exempel solceller/solfångare.

Plusenergihus

Ett lågenergihus som på årsbasis genererar mer energi än det förbrukar.

Fler sidor inom nybyggnation

Att tänka på vid nybyggnation

Uppvärmningen är traditionellt det som kräver mest energi i ett småhus, så planera noga.

Energiprestandakrav

I byggreglerna ställs krav på att byggnaden inte får använda för mycket energi.

Publicerad: 14 september 2020