Eldningsförbud från 13 maj 2022, klockan 12.00

Eldningsförbud gäller från 13 maj klockan 12.00 i hela Kalmar kommun. Beslutet har tagits i samråd med Länsstyrelsen Kalmar län och ytterligare åtta kommuner i länet. Förbudet gäller tills vidare.

Energiprestandakrav

I byggreglerna ställs ett övergripande krav som innebär att byggnaden inte får använda mer än ett visst antal kilowattimmar primärenergi per kvadratmeter och år.

Fler sidor inom nybyggnation

Att tänka på vid nybyggnation

Uppvärmningen är traditionellt det som kräver mest energi i ett småhus, så planera noga.

Lågenergihus

Passivhus, plusenergihus och nollenergihus är alla lågenergihus med extra höga krav.

Senast uppdaterad: 22 juli 2022
Publicerad: 14 september 2020