Kalmar kommun - fossilbränslefritt 2030

År 2030 ska Kalmar kommun som geografiskt område vara helt fossilbränslefritt. Kommunfullmäktige antog i december 2019 en handlingsplan för detta. Handlingsplanen omfattar Kalmar kommunkoncern.

Fler sidor inom klimatet

Klimat och klimatpåverkan

Klimat är trender i vädret under en längre period. Vår livsstil påverkar klimatet.

Senast uppdaterad: 22 juli 2022
Publicerad: 14 september 2020