1. Om tillfälliga åtgärder

Tidsbegränsat bygglov är ett bygglov för en åtgärd som ska finnas under en begränsad tid. Det finns två olika typer av tidsbegränsade bygglov i plan- och bygglagen, PBL.

Det ena bygglovet omfattar alla typer av bygglovspliktiga åtgärder medan det andra bygglovet endast gäller för nybyggnad för bostadsändamål.

Ett tidsbegränsat bygglov får ges för högst 10 år. Ett sådant lov kan förlängas med högst 5 år i taget. Detta kan endast ske om en ansökan om förlängning görs innan giltighetstiden har gått ut. Den sammanlagda tiden för tidsbegränsat bygglov får inte vara längre än 15 år. Undantaget är ett tidsbegränsat bygglov för ändamål av säsongskaraktär. Ett sådant lov får sammanlagt överstiga 15 år.

Innan giltighetstiden för det tidsbegränsade bygglovet har gått ut ska åtgärden tas bort eller upphöra och platsen eller byggnadsverket återställas.

Fler sidor inom tillfälliga åtgärder

2. Checklista - det här behöver vi för att kunna handlägga ditt ärende

Det här behövs för att vi ska kunna handlägga ditt ärende.

3. Här ansöker du

Här lämnar du in din anmälan/ansökan till oss.

Vad händer sen?

Så här ser processen ut.

Senast uppdaterad: 5 oktober 2022
Publicerad: 20 september 2022