Avspärrning av gator för att inspektera gasminibussar. Höga smällar kan förekomma.

1. Om rivning av byggnad

Begreppet rivning innebär att du helt tar bort en byggnad, eller en del av en byggnad, med tillhörande stomme.

Fler sidor inom rivning av byggnad

2. Checklista - Det här behöver vi för att kunna handlägga ditt ärende

Det här behövs för att vi ska kunna handlägga ditt ärende.

3. Här ansöker du

Här lämnar du in din anmälan/ansökan till oss.

Vad händer sen?

Så här ser processen ut.

Senast uppdaterad: 14 juni 2023
Publicerad: 4 september 2019