Avspärrning av gator för att inspektera gasminibussar. Höga smällar kan förekomma.

1. Om attefallshus

Ett attefallshus är en komplementbyggnad eller komplementbostadshus.

En komplementbyggnad är ett garage, förråd, gäststuga eller liknande uthus och får högst uppgå till 30 kvadratmeter. Ett komplementbostadshus innehåller alla funktioner för att vara en självständig bostad och får också vara högst 30 kvadratmeter. För komplementbostadshus gäller samma krav som för ett vanligt bostadshus.

Åtgärden kräver att du upprättar ritningar och gör en anmälan till kommunen som sedan lämnar ett startbesked innan byggnationen får påbörjas. För att kunna använda sig av attefallsreglerna för attefallshuset ska följande kriterier vara uppfyllda:

  • Den sammanlagda ytan för fristående attefallsbyggnader på fastigheten får inte överstiga 30 kvadratmeter.
  • Nockhöjden får högst vara 4 meter.
  • Byggnaden får inte placeras närmare än 4,5 meter från grannfastigheten utan grannens medgivande.
  • Bygglovsbefriade åtgärder enligt attefallsreglerna kan endast användas i anslutning till en- och tvåbostadshus. Dessa åtgärder påverkas oftast inte av reglerna i gällande detaljplan. Attefallsåtgärder kan dock inte tillämpas inom särskilda kulturhistoriska områden som omfattas av 8:13 § PBL.

Fler sidor inom attefallshus

2. Checklista - det här behöver vi för att kunna handlägga ditt ärende

Det här behövs för att vi ska kunna handlägga ditt ärende.

3. Här ansöker du

Här lämnar du in din anmälan/ansökan till oss.

Vad händer sen?

Så här ser processen ut.

Senast uppdaterad: 14 juni 2023
Publicerad: 3 september 2019