Skolskjuts till fristående skola sker med Kalmars länstrafiks linjelagda trafik

Elev som går på fristående enheter erhåller ett skolkort om man har rätt till skolskjuts.

Skolkortet ger rätt till resa med KLT:s ordinarie linjetrafik, inga anpassningar görs av bussavgångar och/eller hållplatser.