Skolkort som färdbevis

För att kunna åka skolskjuts behövs ett färdbevis. Färdbeviset är personligt och en värdehandling.

Efter beslut om skolskjuts skickas skolkortet till elevens folkbokföringsadress.
Kortet är giltigt under läsåret, med undantag av lov samt länsgemensamma studiedagar.

Skolkortet förvaras i elevens hem under sommarlovet. Kortet återaktiveras vid skolstart för de elever som är berättigade till skolskjuts till kommande läsår.