Hur överklagas ett beslut?

Ett beslut kan överklagas till förvaltningsrätten.

På vilket sätt den överklagan görs, framgår av information som finns på beslutet som skickas hem till vårdnadshavare.