Ansvarsfördelning vid skolskjutstransport

Vårdnadshavaren har ansvar från hemmet till hållplatsen samt tills barnen stiger in i skolskjutsen.

Vårdnadshavare har ansvar för sitt barn från hemmet till skolskjutshållplatsen samt på hållplatsen tills barnet stiger in i skolskjutsen. I fordonet så har chauffören ansvar för säkerheten. Användning av säkerhetsbälte för barn vid skolskjuts är obligatoriskt. Ansvaret för barnet övergår till skolans ansvar då barnet befinner sig på skolans skolgård. Vid hemfärd med skolskjuts gäller omvänd ordning

Fler sidor inom fristående skola i kalmar kommun

Rätt till skolskjuts

Skolskjuts till fristående grundskola regleras i skollagen.

Avståndsregler

För att ha rätt till kostnadsfri skolskjuts, oavsett skolform, ska avståndet mellan folkbokföringsadress och skolan

Ansökan om skolskjuts

För att kunna ansöka som skolskjuts ska eleven vara folkbokförd i Kalmar kommun och ha sin skolgång på en friståend

Mäta avstånd

Avståndet mäts med Kalmar kommuns GIS-verktyg för mätning av skolskjutsväg.

Skolskjuts till fristående skola sker med Kalmars länstrafiks linjelagda trafik

Kommunen ansvarar inte vid val av annan fristående skola än placeringsskola.

Fritidshem i kombination med skolskjuts

Det finns ingen skyldighet för kommunen att bevilja skolskjuts till eller från fritidshem i skollagen.

Vad gäller för skolskjuts vid växelvis boende

När ett barn till separerade föräldrar bor lika mycket hos båda föräldrar, kan det anses som ett växelvis boende.

Skolkort som färdbevis

För att kunna åka skolskjuts behövs ett färdbevis. Färdbeviset är personligt och en värdehandling.

Olycksfall och möjligheten till transport till skola

Vid olycksfall kan en elev vara berättigad till transport.

Giltighet för skolkort

Skolkortet är giltigt för 2 resor per dag under hela läsåret. Biljetten gäller inte under helgdagar, lovdagar eller

Kontakta skolskjutshandläggare

För kommunal skola kontakta din skolas handläggare. För ärende gällande fristående skola kontakta central skolskjut

Hur överklagas ett beslut?

Ett beslut kan överklagas till förvaltningsrätten.

Publicerad: 28 mars 2024