Fritidshem i kombination med skolskjuts

Det finns ingen skyldighet för kommunen att bevilja skolskjuts till eller från fritidshem i skollagen.

En elev som har fritidshem på morgon innan skolstart kan vara berättigad till skolskjuts från skolan på eftermiddagen. En elev som har fritidshem på eftermiddagen kan vara berättigad till skolskjuts till skolan. Vid ansökan ska fritidshemsvistelse redovisas.