Vård- och omsorgsboenden

När dina behov av vård och omsorg är så stora att du inte längre vill eller kan bo kvar hemma kan du ansöka om lägenhet i vård- och omsorgsboende.

I Kalmar kommun finns vård- och omsorgsboenden och vård- och omsorgsboenden med inriktning demens.

Vård- och omsorgsboende är en form av särskilt boende. Du ansöker om en lägenhet i vård- och omsorgsboende via biståndshandläggaren.

För att på bästa sätt möta dina behov av vård och omsorg gör du och din kontaktperson en individuell genomförandeplan. Där beskriver du hur du vill ha ditt stöd utformat och vad du behöver stöd med.

Syftet är att du ska vara delaktig i planeringen, få det stöd du behöver samt bevara dina vanor och förmågor. Vi vill att du ska må bra och känna en meningsfullhet i vardagen.

Objektlistning på sidan Vård- och omsorgsboenden
Namn Område Huvudman
Atlasvägen 2 Karlssons äng Privat utförare Gå till Atlasvägen 2
Berga backe Berga Kalmar kommun Gå till Berga backe
Björkhaga Påryd Kalmar kommun Gå till Björkhaga
Dragkroken Lindsdal Kalmar kommun Gå till Dragkroken
Enliden Rockneby Kalmar kommun Gå till Enliden
Frikadellen Lindsdal Kalmar kommun Gå till Frikadellen
Ingelstorpsvägen Smedby Kalmar kommun Gå till Ingelstorpsvägen
Jungmansgården Norrliden Kalmar kommun Gå till Jungmansgården
Ljungbyhemmet Ljungbyholm Kalmar kommun Gå till Ljungbyhemmet
Möregården Hagby Kalmar kommun Gå till Möregården
S:t Kristoffers väg 3 Oxhagen Kalmar kommun Gå till S:t Kristoffers väg 3
Stensberg Stensberg Kalmar kommun Gå till Stensberg
Varvet Varvsholmen Kalmar kommun Gå till Varvet
Vasallparken Funkabo Privat utförare Gå till Vasallparken
Vänskapens väg Norrliden Kalmar kommun Gå till Vänskapens väg
Villa Linné Oxhagen Kalmar kommun Gå till Villa Linné