Är du ett barn och känner någon som har funktionsnedsättning eller mår dåligt?

Att ha någon i sin närhet som har funktionsnedsättning eller inte mår bra kan kännas tungt eller svårt. Ibland kan man även känna sig ensam i sin situation.

Fler sidor inom anhörig till någon med funktionsnedsättning

Har du barn eller barnbarn med funktionsnedsättning eller som mår dåligt?

Läs mer om vilket stöttning du kan få som har barn eller barnbarn med funktionsnedsättning eller som mår dåligt.

Senast uppdaterad: 15 oktober 2021
Publicerad: 4 oktober 2021