Anhörig till funktionsnedsättning

Är du anhörig till någon med funktionedsättning eller någon som mår dåligt? Läs mer om vilket stöd du kan få.

Har du barn eller barnbarn med funktionsnedsättning eller som mår dåligt?

Läs mer om vilket stöttning du kan få som har barn eller barnbarn med funktionsnedsättning eller som mår dåligt.

Är du barn och känner någon nära som har funktionsnedsättning eller som mår dåligt?

Läs mer om vilket stöd du kan få om du är barn och anhörig.