Att vara anhörig

Två händer som möts

Vi erbjuder ett individanpassat, flexibelt stöd med god kvalitet. Vissa stöd är i form av service och andra stöd kräver beslut av biståndshandläggare.

Meningen med anhörigstödet är att:

  • Synliggöra de anhörigas situation
  • Förebygga ohälsa och bryta isolering
  • Finna glädje och ork
  • Underlätta vardagen
  • Ge information om vart man vänder sig för att få råd och stöd
  • Informera om olika aktiviteter och vad olika föreningar kan erbjuda
  • Stödja genom samtal, individuellt eller i grupp

Fler sidor inom anhörigstöd

Anhörig till någon med funktionsnedsättning

Läs mer om vilket stöd du kan få som anhörig till någon med funktionsnedsättning eller som mår dåligt.

Anhörig till äldre

Läs mer om vilket stöd du kan få som anhörig till äldre.

Senast uppdaterad: 21 januari 2022
Publicerad: 4 oktober 2021