Träffpunkt Ljungbyholm

Välkommen till träffpunkt Ljungbyholm!

Här kan du finna vänner, umgås under enklare former, känna samhörighet och få ett stöd i vardagen. Träffpunkten är alltid öppen men ibland obemannad. Titta i vårt programblad för att se våra aktiviteter. Programbladet finns på vår träffpunkt.

Hit är alla välkomna!

Träffpunkt Ljungbyholm är en öppen verksamhet vilket innebär att alla är välkomna till oss. Här kan du delta i aktiviteter eller besöka oss för att få gemenskap och umgås. Våra aktiviteter utformas efter dina och andra besökares behov och önskemål samt utefter de förutsättningar som finns för verksamheten. Tanken med träffpunkten är att du som besökare tar en aktiv del i verksamheten. Den ska bygga på delaktighet, medverkan och medbestämmande.

Vi anordnar bland annat underhållning i form av olika kulturarrangemang som musik och teater, gudstjänst, modevisning, inbjudna föreläsare med mera.

Senast uppdaterad: 17 mars 2020
Publicerad: 15 maj 2017