Omsorgsnämndens stipendier

Som student på Linneuniversitetet har du som skriver uppsats inom hälso- och sjukvård för äldreomsorg, socialt arbete eller ledarskap inom äldreomsorg möjlighet att söka och belönas med 10 000 kronor för din uppsats.

Omsorgsnämndens stipendier delas ut till de som lyckas fånga juryns uppmärksamhet i ett relevant ämne, och som med kvalitet levererar sin poäng. Idéerna i uppsatsen ska vara tillämpbara och leda till en möjlig verksamhetsutveckling. Vinnaren belönas med 10 000 kronor.

Stipendiejury

En jury bestående av representanter från omsorgsförvaltningen i Kalmar kommer att bedöma uppsatsen utifrån relevans och kvalitet. Relevansen bedöms utifrån hur väl uppsatsen täcker in ämnesområdet samt uppsatsens användbarhet. Kvaliteten bedöms utifrån analysens och slutsatsernas klarhet kopplat till tillämpbarhet, användbarhet och nytta för verksamheten.

Utdelning

Utdelning och diplomering sker i samband med ett av omsorgsnämndens ordinarie möten. Vinnare förbinder sig att medverka vid stipendieutdelningen.

Avrapportering

Stipendiaten ska på begäran redovisa sin uppsats och får möjlighet att vid minst ett tillfälle hålla en presentation av uppsatsen med och för omsorgsförvaltningen i Kalmars personalgrupper.

Omsorgsförvaltningen i Kalmar har rätt att använda uppsatsen och dess idéer i sin kommunikation.