Omsorgsnämndens stipendier
- ansökan förlängd till 30 april.

Som student på Linneuniversitetet har du som skriver uppsats inom e-hälsa, välfärdsteknik, hälso- och sjukvård för äldreomsorg, socialt arbete eller ledarskap inom äldreomsorg möjlighet att söka och belönas med 10 000 kronor för din uppsats.

Kriterier för dig som ska ansöka om stipendium

Omsorgsnämndens stipendier delas ut till de som lyckas fånga juryns uppmärksamhet i ett relevant ämne, och som med kvalitet levererar sin poäng. Idéerna i uppsatsen ska vara tillämpbara och leda till en möjlig verksamhetsutveckling.

Vinnarna av de tre stipendierna belönas med 10 000 kronor vardera.

Tidigare vinnare av stipendierna

Lyssna på våra tidigare vinnare och inspireras!

Stipendievinnare 2022

Stipendievinnare 2021

Stipendievinnare 2020

Stipendievinnare 2019

Stipendiejury

En jury bestående av representanter från omsorgsförvaltningen i Kalmar kommer att bedöma uppsatsen utifrån relevans och kvalitet. Relevansen bedöms utifrån hur väl uppsatsen täcker in ämnesområdet samt uppsatsens användbarhet. Kvaliteten bedöms utifrån analysens och slutsatsernas klarhet kopplat till tillämpbarhet, användbarhet och nytta för verksamheten.

Utdelning

Utdelning och diplomering sker i samband med ett av omsorgsnämndens ordinarie möten. Vinnare förbinder sig att medverka vid stipendieutdelningen.

Avrapportering

Stipendiaten ska på begäran redovisa sin uppsats och får möjlighet att vid minst ett tillfälle hålla en presentation av uppsatsen med och för omsorgsförvaltningen i Kalmars personalgrupper.

Kalmar kommun har rätt att använda uppsatsen och dess idéer i sin kommunikation.