Eldningsförbud från 13 maj 2022, klockan 12.00

Eldningsförbud gäller från 13 maj klockan 12.00 i hela Kalmar kommun. Beslutet har tagits i samråd med Länsstyrelsen Kalmar län och ytterligare åtta kommuner i länet. Förbudet gäller tills vidare.

Hjälpmedelsnämnden

Kommunerna i Kalmar län samverkar genom en gemensam nämnd kring rehabiliterings- och försörjningsverksamhet för tekniska hjälpmedel.

Kalmar är värdkommun för den gemensamma nämnden och arbetsgivare för personal vid två hjälpmedelscentraler i Kalmar och Västervik.

Hjälpmedelsnämndens sammanträden är öppna för allmänheten. Välkomna!

Protokoll, kallelser och handlingar 2022

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Protokoll 2022
Kallelser 2022

Kontakt

Tidigare protokoll hjälpmedelsnämnden

Kalmar läns kommuner samverkar genom en gemensam nämnd kring rehabiliterings- och försörjningsverksamhet för teknis