Hanne Lindqvist (M)

Oppositionsråd och 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen och vice ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott samt vice ordförande i Kalmar Kommunbolag AB.

Följer utvecklingen inom ekonomi, samhällsutveckling, sociala frågor, internationella frågor, regionfrågor samt demokratifrågor.

Fler sidor inom oppositionsråd

Christopher Dywik (KD)

Oppositionsråd och ledamot

Senast uppdaterad: 1 juni 2022
Publicerad: 30 mars 2017