Christopher Dywik (KD)

Oppositionsråd och ledamot i kommunstyrelsen, kommunstyrelsens arbetsutskott, Kalmar Kommunbolag AB.

Följer utvecklingen inom demokrati, sociala frågor, barn och ungdomar, utbildning, näringsliv, miljö, övergripande fysisk planering, näringsliv och besöksnäring samt landsbygdsutveckling. Personalansvarigt oppositionsråd.

Fler sidor inom oppositionsråd

Hanne Lindqvist (M)

Oppositionsråd och 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen

Publicerad: 25 januari 2023