Vikar och vassar

Vikar är något vi har gott om i Kalmar, och så vill vi att det ska fortsätta vara.

Fler sidor inom kustmiljö

Plan för god vattenstatus

Stora planer för friskt vatten

Projekt

I Kalmar pågår många projekt, här hittar du några av dem

Övergödning

Övergödning är vattendragens moderna problem

Senast uppdaterad: 13 september 2023
Publicerad: 25 april 2022