Vind tilläggsisolering

Ungefär 15 procent av värmeförlusterna i ett småhus sker genom vinden. Att tilläggsisolera vinden är en åtgärd som ofta återbetalas relativt snabbt.

Fler sidor inom klimatskal/renovering

Fönster/Dörrbyte

I ett småhus försvinner i genomsnitt 20 procent av värmen ut genom fönster och dörrar.

Takrenovering

Passa på att tilläggsisolera taket vid takbyte.

Väggar tilläggsisolering

Ungefär 20 procent av värmeförlusterna i ett småhus sker genom väggar.

Senast uppdaterad: 22 juli 2022
Publicerad: 14 september 2020