Energilagring

Privatpersoner har möjlighet att söka bidrag för lagringssystem för egenproducerad, förnybar elenergi hemma.

Fler sidor inom bidrag

Laddstation

För att förenkla säker hemmaladdning finns ett speciellt stöd att söka.

Rotavdrag

Rotavdraget innebär att du får göra avdrag för 30 procent av arbetskostnaden för åtgärden.

Solcellstöd

Regeringen har föreslagit att investeringsstödet för solceller och bidraget till energilager ersätts med ett skatte

Senast uppdaterad: 22 juli 2022
Publicerad: 14 september 2020