1. Om trädfällning

Marklov kan krävas för trädfällning och skogsplantering.

Marklov för trädfällning krävs i vissa fall inom detaljplanerat område. Om det krävs lov för trädfällning står det angivet i detaljplanen.

Fler sidor inom trädfällning

2. Checklista - det här behöver vi för att kunna handlägga ditt ärende

Det här behövs för att vi ska kunna handlägga ditt ärende.

3. Här ansöker du

Här lämnar du in din anmälan/ansökan till oss.

Vad händer sen?

Så här ser processen ut.

Senast uppdaterad: 29 mars 2023
Publicerad: 20 september 2022