1. Om schaktning

Schaktning eller fyllning kan kräva marklov inom ett område med detaljplan.

Marklov krävs vid permanent ändring av markens höjdläge avsevärt inom ett område med detaljplan.

Om du är osäker på om din åtgärd kräver marklov är du välkommen att höra av dig till oss på samhällsbyggnadskontoret.

Fler sidor inom schaktning

2. Checklista - det här behöver vi för att kunna handlägga ditt ärende

Det här behövs för att vi ska kunna handlägga ditt ärende.

3. Här ansöker du

Här lämnar du in din anmälan/ansökan till oss.

Vad händer sen?

Så här ser processen ut.

Senast uppdaterad: 29 mars 2023
Publicerad: 20 september 2022