Avspärrning av gator för att inspektera gasminibussar. Höga smällar kan förekomma.

1. Om växthus

Om du vill bygga ett växthus finns det olika möjligheter beroende på arean och om du vill eller kan använda dig av reglerna för friggebod och attefall. Du har alltid möjlighet att söka bygglov.

Nedan hittar du mer info om vad som gäller för just dig.

Om ditt växthus är max 15 kvadratmeter kan du använda dig av reglerna för friggebod vilket innebär att varken bygglov eller anmälan behövs och då ska följande kriterier vara uppfyllda:

 • Sammanlagda byggnadsarean av alla friggebodar på tomten får inte vara större än 15 kvadratmeter.
 • Högsta höjd från mark till taknock får inte överstiga 3 meter.
 • Det måste finnas ett en- eller tvåbostadshus på tomten när du börjar bygga.
 • Medgivande från grannar om du placerar växthuset närmare tomtgräns än 4,5 meter.
 • Om du har tänkt bygga nära hav, sjö eller vattendrag krävs normalt sätt strandskyddsdispens.
 • Utanför detaljplanelagt område kan tillstånd från länsstyrelsen krävas ifall växthuset påverkar trafiksäkerheten.

Om ditt växthus är maximalt 30 kvadratmeter kan du använda dig av attefallsreglerna och då ska du göra en anmälan. För att använda dig av attefallsreglerna ska följande kriterier ska vara uppfyllda:

 • Du kan bygga flera attefallshus men den totala arean får inte överstiga 30 kvadratmeter.
 • Nockhöjden får högst vara 4 meter.
 • Takutsprånget får högst vara 0,5 meter.
 • Byggnaden får inte placeras närmare än 4,5 meter från grannfastigheten utan grannens medgivande.
 • Om du har tänkt bygga nära hav, sjö eller vattendrag krävs normalt sätt strandskyddsdispens.

Om du inte vill använda dig av eller redan har använt attefallsreglerna har du alltid möjlighet att söka bygglov för åtgärden. Vill du bygga mer än 30 kvadratmeter krävs det alltid bygglov. Oavsett om du väljer att göra en anmälan eller väljer att söka bygglov krävs samma ritningar.

Fler sidor inom växthus

2. Checklista - Det här behöver vi för att kunna handlägga ditt ärende

Det här behövs för att vi ska kunna handlägga ditt ärende.

3. Här ansöker du

Här lämnar du in din anmälan/ansökan till oss.

Vad händer sen?

Så här ser processen ut.

Senast uppdaterad: 3 februari 2022
Publicerad: 4 september 2019