1. Om skärmtak

Det krävs normalt bygglov för skärmtak eftersom det är en tillbyggnad. I vissa fall finns det undantag från detta.

Följande kriterier måste vara uppfyllda för att ett skärmtak ska vara bygglovsbefriat:

  • det ska finnas ett befintligt en- eller tvåbostadshus på tomten
  • skärmtaket får högst vara 15,0 kvadratmeter
  • det ska anordnas över skyddad uteplats, altan, balkong eller entré
  • skärmtaket ska placeras minst 4,5 meter från gräns
  • att skärmtaket inte kräver bygglov enligt den detaljplan eller de områdesbestämmelser som gäller för området.

Fler sidor inom skärmtak

2. Checklista - det här behöver vi för att kunna handlägga ditt ärende

Det här behövs för att vi ska kunna handlägga ditt ärende.

3. Här ansöker du

Här lämnar du in din anmälan/ansökan till oss.

Vad händer sen?

Så här ser processen ut.

Senast uppdaterad: 7 oktober 2022
Publicerad: 20 september 2022