Avspärrning av gator för att inspektera gasminibussar. Höga smällar kan förekomma.

1. Om industribyggnad

Användningen Industri används för områden för produktion, lager, partihandel och annan jämförlig verksamhet. Även komplement till verksamheten ingår i användningen.

Produktion

Användningen inrymmer all slags industriell produktion med undantag av produktion av energi. Produktion av energi som elektricitet och värme ingår i stället i användningen Tekniska anläggningar.

Tekniska anläggningar

Tekniska anläggningar som kompletterar verksamheter inom industriområden inryms i användningen Industri och behöver inte regleras som Tekniska anläggningar.

Lager

I användningen ingår områden för lager av material och varor. Lager kan även ingå som komplement till andra användningar utan att det regleras särskilt.

Utbildningsverksamhet

Användningen Skola används för alla typer av skolor. Vissa utbildningar som har koppling till industriverksamhet kan dock tillåtas inom användningen Industri.

Drivmedelshantering

Bränslepumpar eller dylikt som betjänar verksamheter inom området för Industri ryms inom användningen. Däremot ingår inte drivmedelsförsäljning till allmänheten, som i stället ska planeras som Drivmedel.

Handel inom industri

Partihandel, alltså handel som inte riktar sig till enskilda, ingår i användningen. Denna handel kan bedrivas med varor som produceras inom området likväl som med lagervaror.

Fler sidor inom industribyggnad

2. Checklista - det här behöver vi för att kunna handlägga ditt ärende

Det här behövs för att vi ska kunna handlägga ditt ärende.

3. Här ansöker du

Här lämnar du in din anmälan/ansökan till oss.

Vad händer sen?

Så här ser processen ut.

Senast uppdaterad: 5 oktober 2022
Publicerad: 20 september 2022