1. Om carport

En carport är en uppställningsplats för fordon som består av ett tak och upp till två väggar.

Inom detaljplanerat område

Om du vill bygga max 30 kvadratmeter finns det möjlighet att använda sig av attefallsreglerna.

För att kunna använda sig av attefallsreglerna för attefallshuset ska följande kriterier vara uppfyllda:

  • Att ett attefallshus inte har byggts på fastigheten tidigare
  • Arean får högst vara 30 kvadratmeter.
  • Nockhöjden får högst vara 4 meter.
  • Byggnaden får inte placeras närmare än 4,5 meter från grannfastigheten utan grannens medgivande.

Om du inte vill använda dig av eller redan har använt attefallsreglerna har du alltid möjlighet att söka bygglov för åtgärden. Vill du bygga mer än 30 m² krävs det alltid bygglov. Oavsett om du väljer att göra en anmälan eller väljer att söka bygglov krävs samma ritningar.

Utanför detaljplanerat område

I områden utanför detaljplan, områdesbestämmelser eller sammanhållen bebyggelse finns vissa undantag från bygglov för att göra en komplementbyggnad på ett en- eller tvåbostadshus.

Om du är osäker på om din fastighet ligger utanför sammanhållen bebyggelse eller om byggnaden du ska uppföra är ett komplement till ditt bostadshus kan du skicka in en enkel skiss eller beskrivning över er tänkta byggnad så gör samhällsbyggnadskontoret en bedömning.

Kontakt

Fler sidor inom carport

2. Checklista - Det här behöver vi för att kunna handlägga ditt ärende

Det här behövs för att vi ska kunna handlägga ditt ärende.

3. Här ansöker du

Här lämnar du in din anmälan/ansökan till oss.

Vad händer sen?

Så här ser processen ut.

Senast uppdaterad: 3 februari 2022
Publicerad: 3 september 2019