1. Om installation eller ändring av ventilation

En åtgärd som inte behöver lov kan kräva anmälan, det vill säga vara anmälningspliktig. Exempel på en sådan åtgärd är installation eller ändring av ventilation.

Du får inte börja installera eller ändra ventilation förrän du har gjort en bygganmälan och fått ett startbesked. Innan du börjar använda din nya anläggning behöver du även ha fått ett slutbesked.

Fler sidor inom installation eller ändring av ventilation

2. Checklista - det här behöver vi för att kunna handlägga ditt ärende

Det här behövs för att vi ska kunna handlägga ditt ärende.

3. Här ansöker du

Här lämnar du in din anmälan/ansökan till oss.

Vad händer sen?

Så här ser processen ut.

Senast uppdaterad: 5 oktober 2022
Publicerad: 20 september 2022