Vad händer sen?

Så här går processen till för anmälningsärenden

Så här går processen till för anmälningsärenden - 1. Ansökan --> 2. Startbesked --> 3. Slutbesked - Du får flytta in

Ansökan

När ansökan har kommit in till oss får du en bekräftelse på att vi har tagit emot ditt ärende. Vi börjar med att bedöma om din ansökan är komplett, det vill säga att den innehåller alla handlingar som behövs och det är fackmässigt utförda. Om något saknas eller behöver förtydligas kontaktar vi dig inom tre veckor.

Startbesked - Du får börja bygga

När din ansökan är komplett och uppfyller kriterierna för att vara en bygglovsbefriad åtgärd utfärdar byggnadsnämnden ett startbesked. Tänk på att inte påbörja din åtgärd innan du fått ett startbesked

Slutbesked - Du får flytta in

Innan du flyttar in, eller börja att använda det du byggt behöver du ett startbesked. Det är ett beslut och godkännande från oss om att det du byggt får tas i bruk och användas.