Markanvisningstävling Trekanten

Kartbild över Trekanten med omnejd (Kalmar, Rinkabyholm med flera).

Just nu

Markanvisningstävlingen är avslutad och beslut om vinnare har fattats.

Kalmar kommun har genomfört en markanvisningstävling i området Trekanten i östra delen av Kalmar kommun. Fem villatomter har anvisats.

Kalmar kommun är idag en drivkraft i regionen; en plats med framtidstro där man kan leva ett gott liv med närhet till stadens puls och en livskraftig landsbygd. Trekanten har sitt läge i ca 15 km från Kalmar innerstad. I byns centrala delar finns matbutik, sporthall, skola, förskola, samlingslokal, återvinningsstation samt bibliotek. Samhället har också en etablerad scoutförening som grundades redan under 1940-talet. Bussen tar dig till Kalmar på 30 minuter, och till Nybro på 20 minuter. Bostadsområde med de nya villatomterna är intill befintlig villabebyggelse. Området är idag åkermark med åkerholmar, och de flesta åkerholmarna ska bevaras. Intill villatomterna finns lekplats, kulle för pulka- och cykelåkning samt en gräsyta med fotbollsmål.

Syftet med tävlingen är att hitta byggaktörer som uppför hållbara villor som i form och innehåll är genomförbara och bidrar till att utveckla Trekanten.

Aktuellt område

Markanvisningstävlingen gäller för fastigheterna Harby 1:199, 1:202, 1:205, 1:211 samt 1:212 som är mellan 945-1 255 kvm stora.

Kontakt

  • Klara Johansson

    Exploateringsingenjör

    010-352 00 00

    Besöksadress

    Storgatan 35 A

Fler sidor inom markanvisning

Markanvisningstävling Fjölebro

Kalmar kommun bjuder in byggaktörer till markanvisningstävling i området Fjölebro mellan Lindsdal och norra Kalmar

Markanvisningstävling - dagligvaruhandel, med mera Snurrom

Markanvisningstävling avseende dagligvaruhandel med mera, Snurrom, Kalmar kommun.

Markanvisningstävling - sju villatomter i Jakobsberg, Smedby

Markanvisningstävling avseende sju villatomter i vårt nya villaområde Jakobsberg i Smedby.

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 28 juni 2023
Publicerad: 20 mars 2023