Tillgänglighet

En byggnad ska vara tillgänglig för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga att fritt kunna röra sig och verka i samhället.

För att det ska vara möjligt ska byggnader, det privata boendet och allmänna platser vara utformade så att personer med funktionsnedsättningar ska kunna besöka och bo i dessa.

För att uppfylla kraven i Boverkets Byggregler avseende tillgänglighet bör mått inom bostäder utformas enligt normalnivå i svensk standard. Vid ansökan om bygglov prövas tillgängligheten i byggnaden och i det tekniska samrådet den yttre tillgängligheten. Vid ändring av byggnader gäller normalt samma krav som för nybyggnad.

Fler sidor inom bostäder

Boendemiljö

Om hur du ser till att din boendemiljö är god. Radonmätning till exempel

Bostadsanpassning

Om vem som har rätt att få bostadsanpassningsbidrag och hur du söker det

Hitta bostad

Här hittar du länkar till hyresvärdar i Kalmar kommun

Markanvisning

Om vad markanvisning innebär och om aktuella markanvisningstävlingar

Villatomter

Information om villatomter, hur du köper tomt och tomtkö

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 21 juli 2022
Publicerad: 3 april 2017