Markanvisningstävling Fjölebro

Karta över Lindsdal och Fjölebro

Markanvisningstävlingen är avslutad och beslut om vinnare har fattats.

Kalmar kommun har genomfört en markanvisningstävling i området Fjölebro mellan Lindsdal och norra Kalmar stad. En villatomt har anvisats.

Kalmar kommun är idag en drivkraft i regionen; en plats med framtidstro där man kan leva ett gott liv med närhet till stadens puls och en livskraftig landsbygd. Vi strävar efter att tillämpa klimatsmarta och ekologiska kretsloppsprinciper vid all planering och allt byggande. Det gäller såväl val av byggnadsmaterial och byggmetoder, som lokalisering och orientering av byggnader. Vi värnar om ett socialt hållbart samhälle där välbefinnande, rättvisa, makt, rättigheter och individens behov är viktiga faktorer. Vi vill också att bostadsmarknaden ska svara mot olika befolkningsgruppers önskemål om bostad utifrån kön, hushållsstruktur och fas i livscykeln.

Fjölebro ligger mellan Lindsdal och norra Kalmar och tar vid där stadsutvecklingsprojektet Snurrom tar slut. Området kombinerar stadens variationsrika utbud med närheten till natur och rekreation.

Syftet med tävlingen är att hitta en byggaktör som uppför en hållbar villa i 1 plan för en familj och som i form och innehåll är genomförbar och bidrar till att utveckla en levande och modern trädgårdsstad i Fjölebro.

Aktuella områden

Markanvisningstävlingen gäller för fastigheten Kallskänkan 5 som är 967 kvm stor.

Kontakt

  • Klara Johansson

    Exploateringsingenjör

    010-352 00 00

    Besöksadress

    Storgatan 35 A

Fler sidor inom markanvisning

Markanvisningstävling Trekanten

Kalmar kommun bjuder in byggaktörer till markanvisningstävling i området Trekanten i östra delen av Kalmar kommun.

Markanvisningstävling - dagligvaruhandel, med mera Snurrom

Markanvisningstävling avseende dagligvaruhandel med mera, Snurrom, Kalmar kommun.

Markanvisningstävling - sju villatomter i Jakobsberg, Smedby

Markanvisningstävling avseende sju villatomter i vårt nya villaområde Jakobsberg i Smedby.

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 5 april 2024
Publicerad: 20 mars 2023