Markanvisningstävling Fjölebro

Just nu

Markanvisningstävlingen är avslutad och utvärdering pågår.

Kalmar kommun bjuder in byggaktörer till markanvisningstävling i området Fjölebro mellan Lindsdal och norra Kalmar stad. Fyra fastigheter ska anvisas.

Kalmar kommun är idag en drivkraft i regionen; en plats med framtidstro där man kan leva ett gott liv med närhet till stadens puls och en livskraftig landsbygd. Vi strävar efter att tillämpa klimatsmarta och ekologiska kretsloppsprinciper vid all planering och allt byggande. Det gäller såväl val av byggnadsmaterial och byggmetoder, som lokalisering och orientering av byggnader.

Vi värnar om ett socialt hållbart samhälle där välbefinnande, rättvisa, makt, rättigheter och individens behov är viktiga faktorer. Vi vill också att bostadsmarknaden ska svara mot olika befolkningsgruppers önskemål om bostad utifrån kön, hushållsstruktur och fas i livscykeln.

Fjölebro ligger mellan Lindsdal och norra Kalmar och tar vid där stadsutvecklingsprojektet Snurrom tar slut. Området kombinerar stadens variationsrika utbud med närheten till natur och rekreation.

Syftet med markanvisningstävlingen är att hitta förslag som i form och innehåll är genomförbara och som bidrar till att den moderna trädgårdsstaden i Fjölebro.

Aktuella områden

Markanvisningstävlingen är uppdelad på fyra fastigheter.

  1. Kallskänkan 6 med en areal på 1 700 m2.
  2. Kokerskan 10 med en areal på 1 642m2.
  3. Hembiträdet 5 med en areal på 5 843 m2.
  4. Lantmätaren 12 med en areal på 1 575 m2.

Byggaktörer kan skicka in tävlingsbidrag som rör ett eller flera av fastigheterna. Varje fastighet bedöms däremot separat.

Tävlingen

Tävlingen är öppen för alla.

All information tävlingen hittar du i markanvisningsprogrammet som finns under fliken ”Tävlingshandlingar”. Tävlingsbidragen ska vara inlämnade senast klockan 12.00 onsdagen den 26 maj 2021.

Välkommen med ditt bidrag!

Mer information

Kontakt

Senast uppdaterad: 28 maj 2021
Publicerad: 21 april 2021