Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med fredag den 26 maj klockan 12.00, råder det eldningsförbud i hela Kalmar kommun. Förbudet gäller tills vidare.

Markanvisningstävling Fjölebro

Karta över Lindsdal och Fjölebro

Just nu

Markanvisningstävling för en hållbar villa i ett plan för en familj pågår fram till och med 24 april klockan 10.00.

Kalmar kommun bjuder in byggaktörer till markanvisningstävling i området Fjölebro mellan Lindsdal och norra Kalmar stad. En villatomt ska anvisas.

Kalmar kommun är idag en drivkraft i regionen; en plats med framtidstro där man kan leva ett gott liv med närhet till stadens puls och en livskraftig landsbygd. Vi strävar efter att tillämpa klimatsmarta och ekologiska kretsloppsprinciper vid all planering och allt byggande. Det gäller såväl val av byggnadsmaterial och byggmetoder, som lokalisering och orientering av byggnader. Vi värnar om ett socialt hållbart samhälle där välbefinnande, rättvisa, makt, rättigheter och individens behov är viktiga faktorer. Vi vill också att bostadsmarknaden ska svara mot olika befolkningsgruppers önskemål om bostad utifrån kön, hushållsstruktur och fas i livscykeln.

Fjölebro ligger mellan Lindsdal och norra Kalmar och tar vid där stadsutvecklingsprojektet Snurrom tar slut. Området kombinerar stadens variationsrika utbud med närheten till natur och rekreation.

Syftet med tävlingen är att hitta en byggaktör som uppför en hållbar villa i 1 plan för en familj och som i form och innehåll är genomförbar och bidrar till att utveckla en levande och modern trädgårdsstad i Fjölebro.

Aktuella områden

Markanvisningstävlingen gäller för fastigheten Kallskänkan 5 som är 967 kvm stor.

Kontakt

  • Klara Johansson

    Exploateringsingenjör

    010-352 00 00

    Besöksadress

    Storgatan 35 A

Fler sidor inom markanvisning

Markanvisningstävling - Krattan 1

Kalmar kommun bjuder in till markanvisningstävling i Hagbygärde industriområde.

Markanvisningstävling Trekanten

Kalmar kommun bjuder in byggaktörer till markanvisningstävling i området Trekanten i östra delen av Kalmar kommun.

Markanvisningstävling - dagligvaruhandel, med mera Snurrom

Markanvisningstävling avseende dagligvaruhandel med mera, Snurrom, Kalmar kommun.

Markanvisningstävling - sju villatomter i Jakobsberg, Smedby

Markanvisningstävling avseende sju villatomter i vårt nya villaområde Jakobsberg i Smedby.

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 29 mars 2023
Publicerad: 20 mars 2023