Bostadsanpassning

Öppen dörr med en nyckel i låset

Har du eller en anhörig en funktionsnedsättning kan du söka bidrag för att anpassa din bostad.

Kontakt

 • Gunilla Svensson

  Handläggare bostadsanpassningsbidrag

  010-352 00 00

  Besöksadress

  Besöksadress

  Storgatan 35A

  Samhällsbyggnadskontoret

  Postadress

  Postadress Övrigt
 • Anna Fornander

  Handläggare bostadsanpassningsbidrag

  010-352 00 00

  Besöksadress

  Besöksadress

  Postadress

  Postadress Övrigt

Fler sidor inom bostäder

Boendemiljö

Om hur du ser till att din boendemiljö är god. Radonmätning till exempel

Hitta bostad

Här hittar du länkar till hyresvärdar i Kalmar kommun

Markanvisning

Om vad markanvisning innebär och om aktuella markanvisningstävlingar

Tillgänglighet

En byggnad ska vara tillgänglig för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga att fritt kunna röra si

Villatomter

Information om villatomter, hur du köper tomt och tomtkö

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 28 juni 2022
Publicerad: 27 april 2017