Bostadsanpassning

Öppen dörr med en nyckel i låset

Har du eller en anhörig en funktionsnedsättning kan du söka bidrag för att anpassa din bostad.

Kontakt

 • Gunilla Svensson

  Handläggare bostadsanpassningsbidrag

  010-352 00 00

  Besöksadress

  Storgatan 35A

  Samhällsbyggnadskontoret

 • Anna Fornander

  Handläggare bostadsanpassningsbidrag

  010-352 00 00

Fler sidor inom bostäder

Boendemiljö

Om hur du ser till att din boendemiljö är god. Radonmätning till exempel

Hitta bostad

Här hittar du länkar till hyresvärdar i Kalmar kommun

Markanvisning

Om vad markanvisning innebär och om aktuella markanvisningstävlingar

Tillgänglighet

En byggnad ska vara tillgänglig för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga att fritt kunna röra si

Villatomter

Information om villatomter, hur du köper tomt och tomtkö

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 28 juni 2022
Publicerad: 27 april 2017