Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar län

Gäller från och med 14 december 2020.

Intresseanmälan markanvisning

Du som är byggherre och är intresserad av att bygga på kommunal mark kan anmäla dig till vår intresselista. Du får då information via e-post när nya markanvisningar finns tillgängliga, inbjudan till informationsträffar etcetera.

Intresseanmälan * (obligatorisk)
Intresseanmälan


Senast uppdaterad: 17 oktober 2019
Publicerad: 30 maj 2017