Markanvisningstävling - sju villatomter i Jakobsberg, Smedby

Bild över markanvisningsområde i Jakobsberg, Smedby.

Markanvisningstävling avseende sju villatomter i vårt nya villaområde Jakobsberg i Smedby.

Kalmar kommun bjuder in till markanvisningstävling för byggaktörer som vill vara med och utveckla Smedby. Sju villatomter ska bebyggas med friliggande villor. Tävlingen har fokus på ekologisk hållbarhet i byggnationen och anbudspris för tomterna inom vardera kvarter.

Om Kalmar kommun

Kalmar kommun är idag en drivkraft i regionen; en plats med framtidstro där man kan leva ett gott liv med närhet till stadens puls och en livskraftig landsbygd. Vi strävar efter att tillämpa klimatsmarta och ekologiska kretsloppsprinciper vid all planering och allt byggande. Det gäller såväl val av byggnadsmaterial och byggmetoder, som lokalisering och orientering av byggna­der. Vi värnar om ett socialt hållbart samhälle där välbefinnande, rättvisa, makt, rättigheter och individens behov är viktiga faktorer. Vi vill också att bostadsmarknaden ska svara mot olika befolkningsgruppers önskemål om bostad utifrån till exempel hushållsstruktur och fas i livscykeln.

Aktuellt område

Området som markanvisningen avser är uppdelat i två delar, Åkerlappen och Stubbåkern, med tre respektive 4 villatomter som är en del av vårt nya villaområdet Jakobsberg i nordvästra Smedby. Villatomterna variera i storlek mellan 902-950 kvm.

Tävlingen

All information om tävlingen hittar du i markanvisningsprogrammet som finns under fliken "Tävlingshandlingar" nedan. Tävlingsbidragen ska vara inlämnade senast klockan 12.00 onsdag 20 april 2022.

Välkommen med ditt bidrag!

Fler sidor inom markanvisning

Markanvisningstävling Fjölebro

Kalmar kommun bjuder in byggaktörer till markanvisningstävling i området Fjölebro mellan Lindsdal och norra Kalmar

Markanvisningstävling Trekanten

Kalmar kommun bjuder in byggaktörer till markanvisningstävling i området Trekanten i östra delen av Kalmar kommun.

Markanvisningstävling - dagligvaruhandel, med mera Snurrom

Markanvisningstävling avseende dagligvaruhandel med mera, Snurrom, Kalmar kommun.

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 28 juni 2022
Publicerad: 24 mars 2022