Läsårstider - förskolan Svärdsliljan

På förskolan Svärdsliljan har vi läsårstider som är kommungemensamma, men vi har också studiedagar som är gemensamma med Vasaskolan och tillhörande nätverk.

Förskolan håller öppet utifrån barnens scheman, tidigast 06.00 till senast 19.00. Det är av stor vikt för oss att ni i god tid registrerar ändrade scheman så vi kan lägga personalens schema utifrån verksamhetens behov.

En gång per termin har vi en så kallad ”utbildningsdag”. Det innebär att all personal har kompetensutveckling. Vi ber alla föräldrar att försöka ordna barnomsorg i egen regi dessa dagar. Vid behov kommer barnsomsorg att samordnas.

Vid förälders semester, kompensationsledighet, uppehåll i studier med mera, är även barnen lediga. Nytt schema lämnas endast när arbetstiderna ändrats, inte vid semester, lov eller helgdagar.

Länk till Förtydligande om barnets vistelsetiderpdf

Inkomstuppgifterna samkörs efter en tid på cirka 2 år med skatteförvaltningen, därför är det viktigt att denna uppgift alltid är aktuell. Då slipper du oväntade överraskningar i form av krav eller återbetalning

Läsårstider för allmän förskola

Från och med hösten 2010 infördes allmän förskola för barn mellan 3-5 år. Den allmänna förskolan är avgiftsfri och gäller 15 timmar per vecka under skolans terminstid. Barnet har rätt till allmän förskola från och med starten av höstterminen det år barnet fyller tre år.

Vilken tid verksamheten har allmän förskola bestäms av förskolechefen på förskolan. De kan alltså skilja sig åt mellan olika förskolor.

Tider för allmän förskola på förskolan Svärdsliljan är: tisdag- torsdag klockan 9.00-14.00. Allmän förskola följer de kommungemensamma läsårstiderna.

Läsårstider för året 2022

Höstterminen 2022

22 augusti – 22 december

Lovdagar/studiedagar

  • 19 september studiedag
  • 31 oktober stängningsdag förskola och fritidshem
  • 31 oktober - 4 november höstlov

Lokalt beslutade studiedagar finns på varje skolas hemsida (i det område förskolan är placerad)

Fler sidor inom barn och vårdnadshavare

Anmäla och säga upp plats

Du anmäler och säger upp plats via vår e-tjänst eller till aktuell förskola eller fritidshem

Diskriminering och kränkande behandling på förskolan Svärdsliljan

Förskolan Svärdsliljans plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Fotografering i skola och förskola

Skolans policy gällande fotografering av barn och sociala medier

Introduktion och övergång på förskolan Svärdsliljan

Information om introduktion, övergång inom förskolan samt till förskoleklass.

Olycksfallsförsäkring

Kalmar kommuns försäkringar för barn och elever i våra verksamheter

Sekretess på förskolan

Sekretesslagen skyddar information om barns, ungdomars och deras anhörigas personliga förhållanden

Sjukanmälan och ledighet

Information och länkar för sjukanmälan och ledighet.

Smitta i förskolan

Information när ditt barn är frånvarande på grund av sjukdom

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 15 augusti 2022
Publicerad: 2 november 2020