Förskolan Pulpeten-Smedjan

Fasad Pulpeten

"Allas lika värde, Trygghet, Glädje, Engagemang och Respekt"

Välkommen till en förskola med barnen och pedagogiken i centrum!

Förskolan Pulpeten Smedjan är ligger i norra delen av Kalmar och omfattar pedagogisk verksamhet för barn i åldrarna 1-5år. Pulpeten Smedjan består av tretton avdelningar som är förlagda till två hus på två olika adresser. Pulpeten är en förskola med 7 avdelningar och Smedjan är byggd efter en modell som heter ”Kalmarmodellen” och består av tre större avdelningar.

I vår pedagogiska verksamhet strävar vi efter åldershomogena grupper där vi utifrån barnens ålder och intressen skapar genomtänkta pedagogiska miljöer. Vi ser också förskolan som en mötesplats där barn, familjer och pedagoger är viktiga för verksamheten.

Viktigt att veta

Om förskolan Pulpeten-Smedjan

Fakta om förskolan Pulpeten-Smedjan

Pedagogik, metoder, arbetssätt på förskolan Pulpeten-Smedjan

Såhär arbetar vi på förskolan Pulpeten-Smedjan

Hälsa och trygghet på förskolan Pulpeten-Smedjan

Regler och stöd för att alla ska må bra i förskolan

Barn och vårdnadshavare på förskolan Pulpeten-Smedjan

Information till dig som vårdnadshavare i kontkten med förskolan

Sjukanmälan och ledighet

Såhär gör du för att anmäla sjukdom eller ledighet för ditt barn

$widget.img.alt

Organisation på förskolan Pulpeten - Smedjan

Så här har vi organiserat oss på Pulpeten-Smedjan

$widget.img.alt

Tider och rutiner på förskolan Pulpeten - Smedjan

Öppettider, stängningsdagar och sammanslagningar

$widget.img.alt

Nyheter

Kunde inte hitta några nyheter.

Evenemang