Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar

Från och med 10 november gäller skärpta allmänna råd i Kalmar kommun och Kalmar län.

Förskolan Ögonstenen

Ögonstenens fasad

Välkommen till Förskolan Ögonstenen – en förskola berikad av mångfald

Förskolan Ögonstenen ligger i Norrlidens centrum. Förskolan är belägen på tre adresser och samtliga har närhet till såväl skog och hav som till sporthall, affär och bibliotek.

Barnen får goda möjligheter att utveckla trygghet och förståelse för såväl natur som för olika samhällsfunktioner.

Mångfald är ett ord som speglar verksamheten på Ögonstenen och det berikar vardagen på förskolan. Förskolan Ögonstenen har en tydlig språklig inriktning och alla avdelningar jobbar aktivt med att berika och utveckla barnens språk, såväl svenskan som modersmålet.

Personalen på Ögonstenen har genomfört kompetensutveckling i Skolverkets utbildning Matematiklyftet, och matematiken följer också sin röda tråd på förskolan. Hösten 2019 påbörjar alla pedagoger skolverkets utbildning Läslyftet.
Under augusti/september har samtliga avdelningar haft besök och handledning av kommunens språkstödjare.

Förskolan Ögonstenen ligger intill Kalmarsundsskolan och vi jobbar gemensamt i ett 1-16 årsperspektiv med strävan mot att alla barn och elever ska uppleva en lustfylld tid i förskola och skola. Vi lägger grunden till ett livslångt, meningsfullt lärande och visionen är att alla elever ska nå målen, eller längre, i årskurs 9.

Om förskolan Ögonstenen

Om förskolan Ögonstenen som en mångkulturell förskola där språket är i centrum.

Pedagogik, metoder, arbetssätt på Ögonstenen

Så här arbetar vi på förskolan Ögonstenen

Hälsa och trygghet på Ögonstenen

Hälsa och trygghet på förskolan Ögonstenen

Barn och vårdnadshavare på Ögonstenen

Information till dig som vårdnadshavare i kontakten med förskolan Ögonstenen

Tider och rutiner på Ögonstenen

Information om förskolan Ögonstenens rutiner och tider

$widget.img.alt

Sjukanmälan och ledighet

Såhär gör du för att anmäla sjukdom eller ledighet för ditt barn

$widget.img.alt

Organisation på Ögonstenen

Här möts barn från olika delar av Kalmar kommun och pedagogerna arbetar för att ge alla barn omsorg ...

$widget.img.alt

Nyheter

Kunde inte hitta några nyheter.

Evenemang