Välkommen till förskolan Svärdsliljan

Välkommen till förskolan Svärdsliljan!

Vår vision är att alla i förskolan ska ges förutsättningar att utvecklas till sitt bästa jag. Genom ett välkomnande förhållningssätt under hela dagen där positivt bemötande mot barn såväl som vuxna gör att vi går med lätta steg till vår förskola.

Matsedel och kostpolicy på förskolan förskolan

Matsedel och kostpolicy för Kalmar kommuns skolor och förskolor

Miljö

Här kan du läsa mer om vårt arbete med miljö i förskolan.

Modersmål

Modersmål i Kalmar kommuns verksamheter.

Om förskolan

Här kan du läsa om förskolan Svärdsliljans enhet.

Planer och styrande dokument- förskolan Svärdsliljan

Här hittar du länkar till styrdokument för förskolan Svärdsliljan

Verksamhetsidé och pedagogik- förskolan Svärdsliljan

Här kan du läsa om förskolan Svärdsliljans verksamhetsidé, vision, pedagogik med mera.

Tillgänglighet på förskolan

En hög tillgänglighet i förskolan är en förutsättning för att alla barn ska kunna delta på lika villkor.