Välkommen till förskolan Svärdsliljan

Välkommen till förskolan Svärdsliljan som består av Svärdsliljans förskola (sju avdelningar 1-4 år), Sälen (5-årsavdelning), Stensbergs förskola (fyra avdelningar i åldrarna 1-5 år) och pedagogisk omsorg!

Matsedel och kostpolicy på förskolan förskolan

Matsedel och kostpolicy för Kalmar kommuns skolor och förskolor

Miljö

Här kan du läsa mer om vårt arbete med miljö i förskolan.

Modersmål

Modersmål i Kalmar kommuns verksamheter.

Om förskolan

Här kan du läsa om förskolan Svärdsliljans enhet.

Planer och styrande dokument- förskolan Svärdsliljan

Här hittar du länkar till styrdokument för förskolan Svärdsliljan

Verksamhetsidé och pedagogik- förskolan Svärdsliljan

Här kan du läsa om förskolan Svärdsliljans verksamhetsidé, vision, pedagogik med mera.

Tillgänglighet på förskolan

En hög tillgänglighet i förskolan är en förutsättning för att alla barn ska kunna delta på lika villkor.