Avgifter och regler för barnomsorg och fritidshem

När vårdnadshavare inte bor tillsammans

När vårdnadshavare som bor separat och har gemensam vårdnad om barnet, baseras avgiften på inkomsten hos den förälder där barnet är folkbokfört. Detta innebär att den totala bruttoinkomsten i det hushållet räknas.

Om vårdnadshavaren, där barnet är folkbokfört, inte behöver barnomsorg i Kalmar kommun, baseras avgiften istället på inkomsten hos den vårdnadshavare som har barnomsorgsplatsen.

För föräldrar som bor separat finns det också en möjlighet att dela upp fakturan. Då kommer varje hushåll att betala hälften av avgiften, oavsett det andra hushållets ekonomiska situation. Varje hushålls totala bruttoinkomst räknas separat (upp till maxtaxan).

För de vårdnadshavare som önskar denna lösning: kontakta er respektive förskola eller skola.

Avgiftsnivåerna nedan gäller från och med 1 januari 2024. De har höjts från 2023. Höjningen beror på att inkomsttaket satts till 56 250 kronor per månad 2024. Du räknar alltid ditt yngsta barn som barn nummer 1, näst yngsta som barn nummer 2 och så vidare.

Tabell: Avgiftsnivåer 2024

Förskola och pedagogisk omsorg

Avgiftstak

Dock högst

Barn 1

3 procent av hushållets bruttoinkomst

1 688 kronor

Barn 2

2 procent av hushållets bruttoinkomst

1 125 kronor

Barn 3

1 procent av hushållets bruttoinkomst

563 kronor

Barn 4

Ingen avgift

0 kronor

 

Avgiftsnivåer 2024

Fritidshem och pedagogisk omsorg

Avgiftstak

Dock högst

Barn 1

2 procent av hushållets bruttoinkomst

1 125 kronor

Barn 2

1 procent av hushållets bruttoinkomst

563 kronor

Barn 3

1 procent av hushållets bruttoinkomst

563 kronor

Barn 4

Ingen avgift

0 kronor

Öppet fritidshem för äldre skolbarn

Öppet fritidshem finns för våra äldre skolbarn från höstterminen när barnet fyller 10 år till och med vårterminen när barnet fyller 13 år.

Öppet fritidshem vänder sig till skolbarn 10 - 12 år som inte har regelbundet omsorgsbehov. Enstaka dagar t.ex. lovdagar eller enstaka eftermiddagar. Vistelsetiden ska avtalas i förväg.

Avgift per barn och dag

Heldag (mer än 5 timmar): 50 kronor
Halvdag (5 timmar eller mindre): 25 kronor

I avgiften ingår mat, material och utflykter.

Anmäla förändringar!

Det finns en skyldighet att snarast anmäla förändringar av inkomsten till kommunen. Kalmar kommun gör årligen en efterkontroll hos Skatteverket av familjens avgiftsgrundande inkomster.

Frågor och mer information

Behöver du ytterligare information? Kontakta rektorn på din enhet.

Fler sidor inom förskola 1-5 år, fritidshem

Förskolor i Kalmar

Lista över alla förskolor i Kalmar kommun

Anmäla och säga upp plats

Du anmäler och säger upp plats via vår e-tjänst eller till aktuell förskola eller fritidshem

Starta fristående barnomsorg

Information om hur man startar fristående barnomsorg

Vistelsetid och schematid

Avgifter och regler för förskola och pedagogisk omsorg

Inför förskolestart

För dig som har ett barn som ska börja skolan.

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 4 april 2024
Publicerad: 19 april 2017