Avgifter och regler för barnomsorg och fritidshem

Från och med 1 januari 2020 gäller avgiftsnivåerna nedan. De har höjts i jämförelse med 2019. Höjningen beror på att inkomsttaket satts till 49 280 kr per månad 2019. Du räknar alltid ditt yngsta barn som barn nummer 1, näst yngsta som barn nummer 2 osv.

Avgiftsnivåer 2020

Förskola och pedagogisk omsorg

Avgiftstak

Dock högst

Barn 1

3% av hushållets bruttoinkomst

1 478 kr

Barn 2

2% av hushållets bruttoinkomst

986 kr

Barn 3

1% av hushållets bruttoinkomst

493 kr

Barn 4

Ingen avgift

0 kr


Avgiftsnivåer 2020

Fritidshem och pedagogisk omsorg

Avgiftstak

Dock högst

Barn 1

2% av hushållets bruttoinkomst

986 kr

Barn 2

1% av hushållets bruttoinkomst

493 kr

Barn 3

1% av hushållets bruttoinkomst

493 kr

Barn 4

Ingen avgift

0 kr

Öppet fritidshem - äldre skolbarn

Höstterminen barnet fyller 10 år till och med vårterminen barnet fyller 13 år

Avgift per barn och dag

Heldag (mer än 5 timmar): 50 kr
Halvdag (5 timmar eller mindre): 25 kr

Avgiften inkluderar mat, material och utflykter.

Information

Det finns en skyldighet att snarast anmäla förändringar av inkomsten till kommunen. Kalmar kommun gör årligen en efterkontroll hos Skatteverket av familjens avgiftsgrundande inkomster.

Frågor och mer information

Behöver du ytterligare information? Kontakta rektorn på din enhet.

Fler sidor inom förskola 1-5 år, fritidshem

Anmäla och säga upp plats

Du anmäler och säger upp plats via vår e-tjänst eller till aktuell förskola eller fritidshem

Barnomsorg på kvällar, nätter och helger

För dig som behöver barnomsorg på obekväm arbetstid

Förskolor i Kalmar

Lista över alla förskolor i Kalmar kommun

Pedagogisk omsorg

Pedagogisk omsorg, dagbarnvårdare och familjedaghem är förskole- eller fritidshem som bedrivs i dagbarnvårdarens he...

Starta fristående barnomsorg

Information om hur man startar fristående barnomsorg

Senast uppdaterad: 14 januari 2020
Publicerad: 19 april 2017