Avgifter och regler för barnomsorg och fritidshem

Avgiftsnivåerna nedan gäller från och med 1 januari 2022. De har höjts från 2021. Höjningen beror på att inkomsttaket satts till 52 410 kr per månad 2022. Du räknar alltid ditt yngsta barn som barn nummer 1, näst yngsta som barn nummer 2 och så vidare.

Tabell: Avgiftsnivåer 2022

Förskola och pedagogisk omsorg

Avgiftstak

Dock högst

Barn 1

3 procent av hushållets bruttoinkomst

1 572 kronor

Barn 2

2 procent av hushållets bruttoinkomst

1 048 kronor

Barn 3

1 procent av hushållets bruttoinkomst

524 kronor

Barn 4

Ingen avgift

0 kronor


Avgiftsnivåer 2022

Fritidshem och pedagogisk omsorg

Avgiftstak

Dock högst

Barn 1

2 procent av hushållets bruttoinkomst

1 048 kronor

Barn 2

1 procent av hushållets bruttoinkomst

524 kronor

Barn 3

1 procent av hushållets bruttoinkomst

524 kronor

Barn 4

Ingen avgift

0 kronor

Öppet fritidshem för äldre skolbarn

Öppet fritidshem finns för våra äldre skolbarn från höstterminen när barnet fyller 10 år till och med vårterminen när barnet fyller 13 år.

Avgift per barn och dag

Heldag (mer än 5 timmar): 50 kronor
Halvdag (5 timmar eller mindre): 25 kronor

I avgiften ingår mat, material och utflykter.

Anmäla förändringar!

Det finns en skyldighet att snarast anmäla förändringar av inkomsten till kommunen. Kalmar kommun gör årligen en efterkontroll hos Skatteverket av familjens avgiftsgrundande inkomster.

Frågor och mer information

Behöver du ytterligare information? Kontakta rektorn på din enhet.

Fler sidor inom förskola 1-5 år, fritidshem

Förskolor i Kalmar

Lista över alla förskolor i Kalmar kommun

Anmäla och säga upp plats

Du anmäler och säger upp plats via vår e-tjänst eller till aktuell förskola eller fritidshem

Starta fristående barnomsorg

Information om hur man startar fristående barnomsorg

Vistelsetid och schematid

Avgifter och regler för förskola och pedagogisk omsorg

Inför förskolestart

För dig som har ett barn som ska börja skolan.

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 21 december 2021
Publicerad: 19 april 2017